ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: one.pl@op.pl

Jesteśmy przykładową, świadomą złożoności problemów związanych z zapewnieniem sobie codziennej pomocy, grupą osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, powodującymi konieczność korzystania z pomocy osób trzecich. Poruszamy się na wózkach ręcznych i elektrycznych. Większość z nas dotknięta jest postępującym zanikiem mięśni w różnych postaciach i zakresach. Wszyscy potrzebujemy pomocy w codziennych czynnościach. Nadal mieszkamy w środowisku dzięki ogromnemu wysiłkowi związanemu z zapewnieniem sobie różnych form pomocy: w zakresie samoobsługi, korzystania ze służby zdrowia, utrzymania czystości, przemieszczania się i uczestnictwa w życiu społecznym, a co najważniejsze – nadal pracujemy zawodowo i społecznie. Mamy jednak świadomość, że postęp choroby i wiek (wszyscy mamy powyżej 50 lat) wcześniej czy później spowoduje niemożność dotychczasowego poziomu funkcjonowania, a ponoszone jednostkowe coraz większe koszty zmuszą, niestety, do rezygnacji ze współuczestnictwa w życiu społecznym.

POMYSŁ I WIZJA

INICJATORKI PROJEKTU

W Warszawie brakuje innowacyjnych pomysłów i rozwiązań na mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo, samotnych, niesamodzielnych, będących alternatywą dla ich pobytu w ,,specjalnych ośrodkach''. Stworzenie nowatorskiego rozwiązania dałoby szansę wychodzenia z tego impasu, jak również stałoby się dobrym przykładem dla samorządów lokalnych, dysponujących obecnie środkami unijnymi również na zadania związane z deinstytucjonalizacją pomocy. Przedłużenie aktywności zawodowej, indywidualizacja pomocy – zgodnie z aktualnymi potrzebami ON, wpływ na zatrudniane osoby do pomocy, a jednocześnie skumulowanie kilku osób w jednym miejscu – w naszej ocenie – jest poza względami podmiotowości człowieka, również korzystne finansowo. Taniej będzie kosztować zatrudnienie jednej osoby do asystowania w czynnościach niemożliwych do samodzielnego wykonania, niż zatrudnienie kilku asystentów; taniej -  zorganizowanie transportu dla grupy osób mieszkających wspólnie, niż dowiezienie tych samych osób mieszkających w oddalonych od siebie dzielnicach, to samo dotyczy innych czynności i potrzeb, gdzie pomoc jest nam niezbędna. Zakres pomocy będzie się zwiększał, bo osoby objęte projektem wchodzą w wiek senioralny.

 

Nasza propozycja to nowe rozwiązanie: kilka niezależnych mieszkań, grupowych ale zarazem rozproszonych, które są położone obok siebie, w pobliżu. Dzięki temu  osoby współzamieszkałe będą mogły się wspierać w razie choroby, osłabienia czy wypadku. Oprócz tego będą mogły razem dokonywać zakupów, korzystać razem ze wspólnie zamawianego transportu specjalnego, z usług opiekuna lub innych form wsparcia. W ten sposób proponujemy połączyć niezależność, ochronę i co niebagatelne - także racjonalizację wydatków na opiekę.

 

Mieszkania w ramach Domu Wzajemnej Pomocy będą położone w jednym budynku mieszkalnym, na parterze. Dom będzie się składał z kilku sekcji:

 

                                                                          SEKCJA A:

a/5 dwupokojowych dostosowanych indywidualnie mieszkań dla osób tworzących projekt, b/2 mieszkania zadaniowe: * treningowe (kilkudniowe pobyty z testowaniem urządzeń i sprzętu), *lokal administracyjno-opiekuńczy (2 pokojowy w tym: pokój dla organizatorów służący administrowaniu, drugie pomieszczenie dla asystentów pracujących na rzecz wszystkich mieszkańców. Mieszkania zostałyby wyposażone we wzorcowe udogodnienia dla niepełnosprawnych: regulowana pilotem wysokość umywalki, okna i drzwi otwierane głosem lub na pilota, bateria działająca na fotokomórkę, łóżka z regulowaną wysokością, podnośniki okołomieszkaniowe, inne urządzenia projektowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych, w tym np. meble;

                                                                             SEKCJA B:

Wspólny lounge: salon z tarasem i aneksem kuchennym służące integracji, organizacji wykładów, spotkań, prelekcji i innym formom aktywności zawodowo-kulturalnej, którą organizatorzy są w stanie prowadzić dzięki przygotowaniu zawodowemu; w części B chcemy prowadzić punkt porad prawno – socjalnych, porad pedagogicznych, zajęć informatycznych, zajęć językowych, artystycznych.

                                                                             SEKCJA C:

Obszar niezależny, udostępniany mieszkańcom z zewnątrz; pełni dwie funkcje: ułatwia życie gospodarzom i służy otoczeniu. Ta część będzie się składała z: a - gabinet kosmetyczny, fryzjerski, dostosowany dla klientów poruszających się na wózkach, b – gabinet rehabilitacyjny, mała sala z łóżkiem do masażu i ćwiczeń indywidualnych, c - mały sklep typu np. mydło i powidło.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now